Za pristup EU izmjena Zakona o JMBG

Jedinstveni matični broj u Bosni i Hercegovini mogao bi postati stvar prošlosti, jer bi naša zemlja trebala uvesti jedinstveni idenfitikator u svrhu pristupa Europskoj uniji (EU). Europski parlament i Vijeće…